Huom! Olet kokeilutilassa. Tietoja ei tallenneta. Mikäli haluat täyttää tietoja oikeilla tunnuksilla Gå tillbaka.

Kartläggning av digitalisering i kommunen

Kartläggningen av digitalisering i kommunen är indelad i två verktyg: ett analysverktyg och en kart-läggning av fördelar.

Med analysverktyget utvärderas kommunens digitaliseringsgrad per sektor och tjänst. På så sätt skapas en bild av i vilken omfattning kommunen utnyttjar elektroniska marknadslösningar och sär-skilt i serviceprocessen.

Med hjälp av en karta över fördelar bedöms vilken sparpotential per sektor och tjänst som kan upp-nås genom digitalisering av servicen

De uppgifter som fyllts i av kommunerna kan ses på fliken ”Resultat”.

« Gå tillbaka