Huom! Olet kokeilutilassa. Tietoja ei tallenneta. Mikäli haluat täyttää tietoja oikeilla tunnuksilla Gå tillbaka.

Kartläggning av digitalisering i kommunen

I detta verktyg beskrivs kommunens externa och interna elektroniska tjänster för vilka marknaden tillhandahåller digitala lösningar eller elektroniska tjänster. Verktyget beaktar inte den kommunala service som överförs till landskapet vid vård- och lanskapsreformen.

Med verktyget är det möjligt att visa

  • i vilken omfattning kommunen använder tillgängliga digitala lösningar/elektroniska tjänster i sin service för kommuninvånare
  • i vilken omfattning digitaliseringen har utnyttjats i digitaliserade/elektroniska tjänster
  • hur hög användningsgraden för den elektroniska servicen är.

Fyll i uppgifterna i verktyget allteftersom kommunen inför nya elektroniska tjänster.

Om någon av de elektroniska tjänster som tillhandahålls i kommunen saknas på listan ”Tjänster som ska digitaliseras”, kan en uppgift om en sådan tjänst läggas till i det tomma utrymmet efter listan. Alternativt kan ett meddelande om en sådan tjänst skickas till följande adress för kännedom:
digitaalinenkunta@vm.fi. I fortsättningen utvecklas och kompletteras verktyget utifrån respons.

FYLL I UPPGIFTERNA I VERKTYGET EN TJÄNST ÅT GÅNGEN

  1. Gå igenom varje delområde och ta del av tjänsterna på listan ”Tjänster som ska digitaliseras”.
  2. Bedöm för varje tjänst om det lönar sig att införa tjänsten. Om tjänsten inte är aktuell eller behövlig i kommunen, väljer du ”Införs inte”. Om det i kommunen finns behov att införa den aktuella elektroniska tjänsten, väljer du ”Ja, kommer att införas eller har införts” och fortsätter att besvara frågorna om processkeden.

    Om du väljer ”Införs inte” kan du gå direkt till nästa tjänst.
  3. Välj för varje tjänst de alternativ som beskriver digitaliseringen av varje skede av servicepro-cessen inom kommunen. Utifrån valen beräknas automatiskt digitaliseringsgraden för varje tjänst.
  4. Välj för varje tjänst användningsgraden för den elektroniska ärendehanteringen. Detta mäter den del i procent av den totala ärendehanteringen som sker i den elektroniska servicen.

Lisää ohjeita »