Analysverktyg medelstora kommuner

Sammanfattning

Kommunens externa elektroniska tjänster

Småbarnspedagogi och utbildning

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 90.6962890625%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 82.755859375%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 68.0029296875%

Varhaiskasvatus ja koulutus

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 99.73828125%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 93.00390625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 95.66015625%

Kulttuuri ja liikunta

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 99.6396484375%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 86.06640625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 75.3095703125%

Terveyden edistäminen

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 33.7890625%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 31.916015625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 21.8544921875%

Työ ja yrittäminen

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 95.8984375%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 89.552734375%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 76.3388671875%

Viestintä

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 94.5654296875%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 95.5029296875%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 68.8193359375%
Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdetDigitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdetAnvändningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet
Småbarnspedagogi och utbildning90.6962890625%82.755859375%68.0029296875%
Varhaiskasvatus ja koulutus99.73828125%93.00390625%95.66015625%
Kulttuuri ja liikunta99.6396484375%86.06640625%75.3095703125%
Terveyden edistäminen33.7890625%31.916015625%21.8544921875%
Työ ja yrittäminen95.8984375%89.552734375%76.3388671875%
Viestintä94.5654296875%95.5029296875%68.8193359375%

Kommunens interna elektroniska tjänster

Sisäiset palvelut

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 96.2607421875%
Användningsgrad för valda digitala tjänster inom serviceområdet 80.0380859375%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 88.958984375%
Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdetAnvändningsgrad för valda digitala tjänster inom serviceområdetAnvändningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet
Sisäiset palvelut96.2607421875%80.0380859375%88.958984375%

Resulate grundar sig på kommuners svar