Analysverktyg stora kommuner

Sammanfattning

Kommunens externa elektroniska tjänster

Småbarnspedagogi och utbildning

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 50.875%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 43.875%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 27.1875%

Varhaiskasvatus ja koulutus

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 100%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 85.6875%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 94.9375%

Kulttuuri ja liikunta

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 83.5%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 64.0625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 37.875%

Terveyden edistäminen

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 31.25%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 33.125%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 20.625%

Työ ja yrittäminen

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 100%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 68.5625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 82.1875%

Viestintä

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 63.3125%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 83.5625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 57.3125%
Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdetDigitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdetAnvändningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet
Småbarnspedagogi och utbildning50.875%43.875%27.1875%
Varhaiskasvatus ja koulutus100%85.6875%94.9375%
Kulttuuri ja liikunta83.5%64.0625%37.875%
Terveyden edistäminen31.25%33.125%20.625%
Työ ja yrittäminen100%68.5625%82.1875%
Viestintä63.3125%83.5625%57.3125%

Kommunens interna elektroniska tjänster

Sisäiset palvelut

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 76.6875%
Användningsgrad för valda digitala tjänster inom serviceområdet 76.875%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 68.4375%
Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdetAnvändningsgrad för valda digitala tjänster inom serviceområdetAnvändningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet
Sisäiset palvelut76.6875%76.875%68.4375%

Resulate grundar sig på kommuners svar