Analysverktyg små kommuner

Sammanfattning

Kommunens externa elektroniska tjänster

Småbarnspedagogi och utbildning

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 62.625%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 65.40625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 31%

Varhaiskasvatus ja koulutus

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 68.96875%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 53.1875%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 58.125%

Kulttuuri ja liikunta

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 62.875%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 62.4375%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 48.34375%

Terveyden edistäminen

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 17.1875%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 48%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 12.03125%

Työ ja yrittäminen

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 23.4375%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 28.4375%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 13.59375%

Viestintä

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 40.09375%
Digitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdet 67.90625%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 30.90625%
Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdetDigitaliseringsgrad för valda tjänster inom hela serviceområdetAnvändningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet
Småbarnspedagogi och utbildning62.625%65.40625%31%
Varhaiskasvatus ja koulutus68.96875%53.1875%58.125%
Kulttuuri ja liikunta62.875%62.4375%48.34375%
Terveyden edistäminen17.1875%48%12.03125%
Työ ja yrittäminen23.4375%28.4375%13.59375%
Viestintä40.09375%67.90625%30.90625%

Kommunens interna elektroniska tjänster

Sisäiset palvelut

Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdet 65.84375%
Användningsgrad för valda digitala tjänster inom serviceområdet 65.75%
Användningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet 22.84375%
Antalet digitala tjänster av målantalet inom serviceområdetAnvändningsgrad för valda digitala tjänster inom serviceområdetAnvändningsgrad för valda tjänster inom serviceområdet
Sisäiset palvelut65.84375%65.75%22.84375%

Resulate grundar sig på kommuners svar