Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä tai laajemmin kunnan toimintatapojen uudistamisessa kokeilut voivat olla yksi kehittämisen menetelmistä. Kokeilu on tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa.

Kokeilijan Starttipaketti luotiin Valtiokonttorin D9-digitiimin ja Kuntaliiton yhteistyössä valtakunnallisella kokeiluviikolla lokakuussa 2017. Starttipaketti yhdistää palvelumuotoilua kokeilevaan kehittämiseen. Mallin avulla tuetaan iteratiivista kehittämisotetta ja kokeiluja. Starttipaketin prosessi koostuu ongelman määrittelystä ratkaisun muotoiluun ja kattaa neljä kokeilun suunnittelun vaihetta: Tutki, Tarkenna, Kehitä ja Toteuta. Starttipaketti sisältää yhteensä 12 eri työkalua näihin vaiheisiin. Työkalut ovat liitetty kanvaaseina mukaan Starttipakettiin.

Starttipaketin ovat laatineet kokeilukehittäjä Anni Leppänen Valtiokonttorin D9-tiimistä, innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen Kuntaliitosta ja palvelumuotoilija Hannu Ripatti Passi & Ripatti Oy:stä.

Lataa työkalu käyttöösi