Tuskin on enää kuntia, jotka eivät olisi havainneet muuttunutta asukaskäyttäytymistä tai työntekijöiden odotuksia uusista tavoista hoitaa päivittäiset tehtävät. Sen sijaan on lukusia kuntia, jotka eivät ole reagoineet muutoksiin riittävällä vakavuudella tai nopeudella. Myöhemminkin ehtii, mutta matka muihin voi olla kilpailumielessä liian pitkä, kun asukkaat ja työntekijät ovat jo äänestäneet jaloillaan.

Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon kokoaa ajankohtaista digihuumaa ja avaa ulottuvuuksia, joihin digitalisaatio tulevaisuuden kunnissa vähintään yltää. Sote- ja maakuntauudistus ajaa kunnat uudenlaiseen tilanteeseen: kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän ja digitalisaatioon kohdistuvat hyötyodotukset kasvavat.

Kirja on ajatuksia herättävä opas erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien johdolle, luottamushenkilöille ja työntekijöille. Se sopii myös sidosryhmille yleisteokseksi kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kirjan toivotaan inspiroivan ja rohkaisevan kuntia kohti uudenlaista entistä digitaalisempaa toimintaympäristöä ja avoimempaa yhteistyötä.

Lue käsikirjaa