Huom! Olet kokeilutilassa. Tietoja ei tallenneta. Mikäli haluat täyttää tietoja oikeilla tunnuksilla palaa alkuun.

Hyötykartoitus

Tässä työkalussa on kuvattu kunnan palvelut, joiden toteutukseen markkinoilla on tarjolla digitaali-nen ratkaisu tai sähköinen palvelu. Työkalussa ei ole otettu huomioon niitä kunnan palveluita, jotka siirtyvät maakunta- ja sote-uudistuksen myötä maakunnan hoidettavaksi.

Tämän työkalun avulla kunta voi arvioida, kuinka paljon kustannussäästöä digitaalisten palveluiden käytöstä voidaan saavuttaa. Työkalun hyödyntäminen edellyttää, että kunta haluaa arvioida synty-neitä säästöjä ja työn tehostumista. Työkalu laskee palvelualueen käytössä olevien digitaalisten pal-veluiden avulla saavuttavaa säästöä.

Työkalun avulla kunta voi myös asettaa tavoitteita digitalisaation avulla saavutettaville säästöille. Tavoitteet voidaan asettaa jokaiselle palvelulle erikseen.

Täytä työkalun sisältöä sitä mukaa kun kunnassa otetaan uusia sähköisiä palveluita käyttöön.

Mikäli Sähköistettävät palvelut -listalta puuttuu teidän kunnassa käytössä oleva sähköinen palvelu, voit lisätä sen listan lopulla olevaan tyhjään tilaan tai lähettää sen palautteena tiedoksi osoitteeseen: digitaalinenkunta@vm.fi.

TÄYTÄ TYÖKALUA PALVELU KERRALLAAN

  1. Käy jokainen osa-alue läpi ja tutustu ”Sähköistettävät palvelut” -listan palveluihin
  2. Merkitse jokaisen palvelun tuottamiseen tarvittava henkilötyötunnin keskimääräinen hinta, pro-sessin volyymi vuodessa (esim. kuinka monta hakemusta, ilmoitusta yms. tulee vuodessa) sekä digitaalisen palvelun tuottamisen kustannus (esimerkiksi ylläpitomaksut tai palvelun käyttömak-sut) vuodessa.
  3. Arvioi jokaisen palvelun kohdalla, kuinka paljon palvelun käyttämisestä tulee työmääräsäästöjä käsittely-, päätös-, laskutus- ja arkistointivaiheessa. Mikäli palvelusta ei ole tunnistettavissa em. vaiheita voidaan kokonaishyöty arvioida käsittelyvaiheeseen.
  4. Arvioi jokaisen palvelun kohdalla kuinka paljon sen käyttämisestä tulee muita säästöjä esim. matkustus-, tila-, toimitussäästöjä.
  5. Työkalu laskee automaattisesti säästöt työmäärinä ja euroina.

Lisää ohjeita »