Huom! Olet kokeilutilassa. Tietoja ei tallenneta. Mikäli haluat täyttää tietoja oikeilla tunnuksilla palaa alkuun.

Digitaalisuusasteen arviointi

Tässä työkalussa on kuvattu kunnan ulkoiset ja sisäiset sähköiset palvelut, joiden toteutukseen markkinoilla on tarjolla digitaalinen ratkaisu tai sähköinen palvelu. Työkalussa ei ole otettu huomioon niitä kunnan palveluita, jotka siirtyvät maakunta- ja sote-uudistuksen myötä maakunnan hoidet-tavaksi.

Työkalulla pystytään osoittamaan,

  • kuinka paljon kunta käyttää saatavilla olevia digitaalisia ratkaisuja/sähköisiä palveluita omissa kuntalaispalveluissaan,
  • kuinka laajasti digitaalisuus on hyödynnetty digitalisoidussa/sähköisessä palvelussa sekä
  • kuinka korkea on sähköisen palvelun käyttöaste.

Täytä työkalun sisältöä sitä mukaa kun kunnassa otetaan uusia sähköisiä palveluita käyttöön.

Mikäli Sähköistettävät palvelut -listalta puuttuu kunnassanne käytössä oleva sähköinen palvelu, voi sen lisätä listan lopulla olevaan tyhjään tilaan tai lähettää sen palautteena tiedoksi osoitteeseen:
digitaalinenkunta@vm.fi. Työkalua tullaan kehittämään ja täydentämään palautteen perusteella jat-kossa.

TÄYTÄ TYÖKALUA PALVELU KERRALLAAN

  1. Käy jokainen osa-alue läpi ja tutustu ”Sähköistettävät palvelut”- listan palveluihin.
  2. Arvio jokaisen palvelun kohdalla kannattaako kunnan ottaa palvelu käyttöön. Mikäli palvelu ei ole kunnassa ajankohtainen tai tarpeellinen, valitse kohta ”Ei oteta käyttöön”. Mikäli kun-nassa on tarvetta sähköiselle palvelulle, valitse ”Kyllä otetaan käyttöön tai on käytössä” ja jatka vastaamista prosessivaiheiden kysymyksiin.

    Mikäli valitset ”Ei oteta käyttöön”, voit siirtyä suoraan seuraavaan palveluun.
  3. Valitse jokaisen palvelun kohdalta valinnat, jotka kuvaavat jokaisen palveluprosessin vaiheen digitaalisuutta kunnassanne. Näiden valintojen perusteella lasketaan automaattisesti jokaisen palvelun digitalisointiastetta.
  4. Valitse jokaisen palvelun kohdalta sähköisen asioinnin käyttöaste. Tällä mitataan, kuinka pal-jon kokonaisasioinnista kohdistuu prosentteina sähköiseen palveluun.

Lisää ohjeita »